Psychoterapia - materiały

Na tej stronie znajdziesz materiały, które mogą być pomocne podczas naszej wspólnej pracy. Znajdziesz wśród nich zasady współpracy w ramach psychoterapii (kontrakt terapeutyczny), instrukcję radzenia sobie z kryzysem oraz pomocnicze materiały do monitoringu myśli.

W kontrakcie terapeutycznym zawarte są informacje podstawowe, które określają z czym przychodzisz na terapię, a także szczegółowe zasady naszej współpracy takie jak: umawianie i odwoływanie wizyt, płatności itp.

Instrukcja radzenia sobie z kryzysem zawiera proste i skuteczne metody poradzenia sobie z kryzysem emocjonalnym. W dokumencie tym znajdziesz instrukcję postępowania krok po kroku wraz z numerami kontaktowymi do instytucji, które mogą Ci pomóc w razie kryzysu.