Psychoterapia - przed pierwszym spotkaniem

Znajdziesz tutaj wszelkie niezbędne informacje przed naszym pierwszym spotkaniem – między innymi:

  • jak się przygotować do spotkania,
  • informacje organizacyjne (płatności, miejsce spotkań, link do Skype),
  • zasady współpracy w oparciu o które pracuje i które będę chciała Ci zaproponować. 

Jeśli czytasz tę stronę, to prawdopodobnie mentalnie przygotowujesz się do podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy. Być może już masz umówioną wizytę. 

Warto, żebyś wiedział(a), że pierwsze spotkanie u psychoterapeuty u większości osób wiąże się z niepokojem. To nie jest naturalna sytuacja – opowiadać o swoich trudnościach i intymnych sprawach osobie nieznanej. A zatem stres i niepokój są normalnymi reakcjami, gdy trafiamy to takiej sytuacji. Poniżej znajdziesz trochę przydatnych informacji, które pomogą Ci oswoić tą – być może – zupełnie nową dla Ciebie sytuację. 

Psychoterapia - pierwsze spotkanie

To jest zupełnie normalne, że możesz nie wiedzieć od czego zacząć. Możesz też potrzebować chwili na to, by się oswoić z nowym miejscem i sytuacją. Na pierwszym spotkaniu zazwyczaj pytam się o to, co sprawiło, że szukasz w tym momencie wsparcia. Będę prawdopodobnie zadawać pytania naprowadzające, żebyśmy mogli dokładnie wspólnie “obejrzeć” trudności, z którymi się borykasz, ich historię i możliwe przyczyny. Postawimy pierwsze hipotezy odnośnie ich mechanizmu. Porozmawiamy także – wstępnie – o Twoich potrzebach i oczekiwaniach. I wspólnie się zastanowimy nad najlepszymi możliwymi formami pomocy dla Ciebie na ten moment.

Najprawdopodobniej opowiem Ci także więcej na temat sposobu mojej pracy, głównych założeń podejścia w którym pracuję i przedstawię dalsze kroki działania. 

W artykule pod poniższym linkiem możesz dowiedzieć się więcej na temat procesu konsultacji i psychoterapii.

Ważne jest też abyś wiedział(a), że wszystko o czym powiesz mi na pierwsze wizycie nie opuści ścian mojego gabinetu (także tego wirtualnego) – obowiązuje mnie bowiem tajemnica zawodowa. Możesz przeczytać o niej więcej tutaj.

Psychoterapia - informacje techniczne

Psychoterapia - płatności

Tak, aby umówione spotkanie mogło dojść do skutku – uprzejmie proszę o dokonanie płatności z góry (w ciągu maksymalnie 48 godzin od dokonania rezerwacji), czyli przed odbyciem sesji, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu. 

Numer konta do wpłat: 62 1140 2004 0000 3202 8067 8640 

W tytule przelewu proszę wpisać: swoje imię, nazwisko oraz szczegóły opłacanej sesji (terapeuta, dzień).

Do 24 godzin przed ustalonym terminem spotkania możesz odwołać sesję bez podawania powodów – dostaniesz wówczas 100% zwrot płatności. Jeśli odwołanie sesji nastąpi w okresie krótszym niż 24 godziny od ustalonego terminu, opłata za sesję nie podlega zwrotowi.

Tutaj znajdziesz aktualnie obowiązujący Cennik. 

Psychoterapia Warszawa - miejsce spotkań

Serdecznie zapraszam na spotkanie osobiste w gabinecie stacjonarnym na Bielanach w Warszawie przy ul. Podleśna 40/33. Gabinet znajduje się na osiedlu. Przy bramie proszę dzwonić pod numer 4033. W bloku – proszę wybrać numer mieszkania – 33. Na miejscu jest poczekalnia – można w niej zaczekać na wizytę. Uprzejmie jednak prosimy przychodzić maksymalnie 10 minut wcześniej przed terminem zaplanowanej wizyty.

 W przypadku trudności z dotarciem proszę kontaktować się z terapeutą.

Psychoterapia online

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Skype 

Link do spotkania:

Yuliana Shevchuk – https://join.skype.com/invite/bZmt8eFo1Lhw 

Natalia Michalik – https://join.skype.com/invite/Nmcnv5uFg9Dk

Natalia Marchenko – https://join.skype.com/invite/hr2HJQapf2fG

Adrianna Szatecka – 

W przypadku trudności technicznych spotkanie może się odbyć za pośrednictwem komunikatora Zoom. Dane do spotkania zostaną przesłane drogą mailową lub sms-ową.

Proszę dodać mnie do kontaktów jeszcze przed spotkaniem – tak, abyśmy z łatwością mogli się skontaktować w terminie spotkania. 

Aby zdalna terapia była jak najbardziej zbliżona do spotkania w gabinecie, warto zadbać o kwestie techniczne. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek które pozwolą Ci zadbać o komfort i jakość spotkania:

  • Postaraj się znaleźć pomieszczenie, w którym  nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać. 
  • Sprawdź jakość połączenia internetowego.
  • Sprawdź, czy dźwięk i obraz w Twoim urządzeniu oraz w komunikatorze działają prawidłowo.
  • Do spotkania używaj komputera, laptopa lub tabletu (na komórce z włączonym Internetem często pojawiają się różne powiadomienia, co może rozpraszać i utrudniać kontakt). Wybrany sprzęt ustaw nieruchomo na stabilnym podłożu. 
  • Przyjmij wygodną, stabilną pozycję ciała, najlepiej na siedząco.
  • Zadbaj o punktualne rozpoczęcie spotkania. 
  • O umówionej godzinie możesz po prostu zadzwonić.

Zasady współpracy

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące usług świadczonych w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju „Poddasze Myśli”. Jest to rodzaj umowy, podkreślający, że obie strony biorą w niej udział w pełni świadomie. Przeczytaj dokładnie te informacje. Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie treści zawartych w tym dokumencie omów ze swoim terapeutą. Umowa ta może być modyfikowana w czasie pierwszego spotkania, a po zatwierdzeniu przez obie strony kontrakt obowiązuje do końca trwania terapii. Terapeuta w razie potrzeby prześle Ci hasło do pliku.

Zasady współpracy "Poddasze Myśli"

Przed pierwszym spotkaniem (RODO i regulamin płatności)
Имя и фамилия/Ім’я та прізвище
Электронный адрес/ Електронна адресa
Номер телефона/ Номер телефону
Я прочитал(a) Политику конфиденциальности и принимаю содержащийся в ней контент - https://www.poddaszemysli.pl/privacy-policy/-------------------------------------- Я прочитав/ла Політику конфіденційності та приймаю вміст, що міститься в ній - https://www.poddaszemysli.pl/privacy-policy/
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в связи с оказанием психологической услуги в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении на обработку персональных данных и на их свободное перемещение, а также на отмену Директивы 95/46/EC (Общий регламент по защите данных) (Официальный журнал EU L № 119 от 4 мая 2016 г., стр. 1). Даю согласие на обработку моих персональных данных, которые я предоставил в связи с применением психотерапии, относящихся к особым категориям персональных данных, в том числе раскрывающих мою расовую или этническую принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзах и данные о моем здоровье (включая психическое здоровье), сексуальной ориентации или сексуальной ориентации. Я также был проинформирован о моем праве на доступ к моим данным, обрабатываемым ЮЛИАНОЙ ШЕВЧУК «Субстрат мыслей», и на запрос о прекращении обработки, исправлении или удалении.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я даю згоду на обробку моїх персональних даних у зв’язку з наданням психологічних послуг відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) (Офіційний журнал ЄС L № 119 від 4 травня 2016 р., с. 1). Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, наданих мною у зв’язку з використанням психотерапії, що належать до спеціальних категорій персональних даних, у тому числі тих, що розкривають моє расове чи етнічне походження, політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, членство в профспілці та дані щодо мого здоров'я (включаючи психічне здоров'я), сексуальності чи сексуальної орієнтації. Мене також повідомили про моє право отримати доступ до моїх даних, які обробляє Субстрат думок ЮЛІАНИ ШЕВЧУК, і вимагати припинення обробки, виправлення або видалення.
Я прочитал и принимаю правила бронирования встреч, оплаты и отмены сеансов-------------------------------------------------------------------------------------------------- Я прочитав/ла і приймаю правила запису на прийом, оплати та скасування сеансів