Psychoterapia oparta na procesach – rewolucja w psychoterapii?

“Ponad DSM. Ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych” – recenzja...