Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zapoznałem(-am) się z Polityką prywatności i akceptuje treści w niej zawarte - https://www.poddaszemysli.pl/polityka-prywatnosci/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją usług świadczonych przez Poddasze Myśli YULIANA SHEVCHUK.