Share this post on:

Regulacja emocji w treningu DBT to najbardziej poznawcza część treningu umiejętności. Emocje, jakich doświadczamy są wrodzone automatyczne i niekontrolowalne. Osoby doświadczające problemów z ich regulacją często nie potrafią powiedzieć, co właściwie czują, mogą również niektóre emocje odczuwać tak mocno, że przejmują one nad nimi kontrolę. 

Dzięki nauce regulacji emocji możemy nauczyć się żyć z naszymi emocjonalnymi pomocnikami w zgodzie. Pomaga nam ona modyfikować czas oraz intensywność ich odczuwania. Należy pamiętać, iż nie jesteśmy w stanie całkiem “wyłączyć” odczuwanych stanów, są one bowiem darem ewolucyjnym. Mają one za zadanie wzmacnianie pozytywnych doznań i ostrzeganie przed negatywnymi wydarzeniami.

Regulacja emocji - Na czym to polega

Ważne w tym module jest zrozumienie, akceptacja i umiejętność rozpoznawania i  emocji oraz nauka ich nazywania. Bez tej bazy ciężko będzie nam zrozumieć na jakim materiale pracujemy. Rozpoznanie i nazwanie tego co się dzieje jest pierwszym stopniem do zatrzymania kaskady negatywnych zdarzeń. Zwolnienie ugruntowanie i nazwanie tego jaki stan właśnie przeżywamy.

Niepomocne strategie

Często wybieraną przez osoby z trudnościami regulacyjnymi strategią staje się tłumienie. Na pierwszy rzut oka wydaje się ono najbardziej intuicyjne, po prostu “zablokować” to co czujemy. Tłumienie jednak niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji jakimi są: brak świadomości swoich emocji, silniejsze wybuchy złości, długotrwałe napięcie i dyskomfort, labilność emocjonalna. Często ten wybór wynika z lęku przed negatywnymi emocjami, strachu przed utratą kontroli. Źródła używania takiej strategii upatruje się w wychowaniu i życiu szkolnym.

Rób to, co działa

Dużo lepszym wyborem są strategie oparte na akceptacji, rozpoznaniu i dopuszczaniu do siebie negatywnych emocji. Warto także pracować nad reinterpretacją dochodzących  sygnałów dochodzących do nas ze środowiska i dostosowaniem jego aspektów tak aby dało się nam funkcjonować w nim najskuteczniej jak to możliwe.

Bibliografia:

Fiszer, V. Terapia Dialektyczno Behawioralna – Trening umiejętności. Pobrane z: Trening-Umiejetnosci-terapia-depresja-borderline-asertywnosc-stres-warszawa.pdf (emocje.pro) .

Górska, D., Soroko, E. (2004). Poznawcze aspekty regulacji emocji. W: Kaliszewska, K., Sakson-Obada, O., Zielona-Jenek, M., Zinczuk, J. (red.). Emocje – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Pobrane z: 02 Poznawcze aspekty regulacji emocjonalnej200411 (researchgate.net) .

Pastuszak, A. (2012). Strategie regulacji emocji a inteligencja emocjonalna u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline. Psychiatria polska, 3, 409-420. Pobrane z: Strategie regulacji emocji a inteligencja emocjonalna u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline (uj.edu.pl).

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS (2023), Fiszer, V., Szynal, S. Psychoterapia DBT [wideo]. YouTube. Psychoterapia DBT – Vivian Fiszer, Zofia Szynal – YouTube

Kurs na DBT. (2023). #4 Mądry umysł [Wideo]. YouTube. #4 Mądry umysł – YouTube.

Kurs na DBT. (2023). #5 uważność [Wideo]. YouTube. #5 Uważność – YouTube. 

Autor: Katarzyna Świstak

Avatar Yuliana Shevchuk

Author: Yuliana Shevchuk