Share this post on:

Psycholog/psychoterapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu leczenia. Oznacza to, że wszystkie informacje, które specjalista uzyskuje od Ciebie zostają w “4 ścianach” gabinetu terapii. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje, w których istnieje domniemane narażenia Twojego życia albo życia lub zdrowia innych.

Prawo obliguje psychologa i psychoterapeuta do zwolnienia z poufności jedynie w następujących przypadkach:

  • Psycholog/psychoterapeuta jest zobligowany do tego, by chronić Ciebie przed zrobieniem fizycznej krzywdy sobie lub innym. Kiedy istnieje ryzyko samobójstwa, terapeuta może poinformować członków Twojej rodziny lub inne bliskie osoby, które wcześniej wyznaczysz. Jeśli istnieje taka możliwość, zostanie to najpierw uzgodnione.
  • Psycholog/psychoterapeuta jest zobowiązany interweniować w przypadku przemocy wobec dziecka, małżonka, partnera, osoby niepełnosprawnej. Jeśli dowiemy się od Ciebie o akcie przemocy, mamy obowiązek to zgłosić odpowiednim służbom.
  • Jeśli uczestniczysz w sprawie sądowej i sąd zwróci się do nas z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej diagnozy lub przebiegu leczenia, takie informacje nadal objęte będą tajemnicą zawodową. Jeśli jednak psycholog/psychoterapeuta otrzyma nakaz sądowy albo pisemną zgodę od Ciebie, jest wówczas z tej tajemnicy zwolniony. Najpierw terapeuta omawia wspólnie z Tobą szczegóły tej sytuacji i ustali jakie postępowanie będzie najlepsze i możliwe w konkretnej sytuacji. O zasadach zwolnienia terapeuty z tajemnicy zawodowej stanowią odrębne ustawy. W sytuacji zaskarżenia psychologa do sądu, jeśli będzie on musiał się bronić, również może ujawnić informacje związane ze sprawą.

Niektórzy ubezpieczyciele wymagają informacji dotyczących diagnozy i leczenia, by zwrócić Tobie koszty leczenia.

Jeżeli wystawiamy Tobie faktury lub płacisz za terapię przelewem bankowym – również nasz księgowy lub bank będzie posiadać Twoje dane osobowe. Są to jednak instytucje, które działają zgodnie z ustawą RODO.

Możemy użyć maila lub poczty, by przesłać za Twoją wiedzą i zgodą Twoje dokumenty do ubezpieczyciela lub innych podmiotów. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby zabezpieczyć te dokumenty, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych.

Jeśli uczestniczysz w grupie, nie możemy ręczyć za dotrzymanie tajemnicy przez innych członków grupy, chociaż zawsze podkreślamy i przypominamy, że jest to bardzo ważne.

W trosce o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, nie przyjmujemy pacjentów do listy znajomych na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

Niestety, pisanie wiadomości, maili i korzystanie ze Skype’a nie jest w 100% bezpieczne. Pamiętaj proszę, że dane zawsze mogą wyciec, hakerzy mogą dostać się na konto itd.

Avatar Yuliana Shevchuk

Author: Yuliana Shevchuk