Stres związany ze zmianą trybu życia, niepokój dotyczący sytuacji zdrowotnej i finansowej – swojej i bliskich sprawia, że zdrowie psychiczne pracowników pogarsza się. 

Od kwietnia 2020 ZUS odnotował znaczący wzrost liczby absencji chorobowej spowodowanej zaburzeniami w sferze psychicznej (m.in. zaburzenia adaptacyjne, depresyjne i lękowe). 

W okresie pandemii niemal 69% pracowników doświadcza objawów wypalenia zawodowego podczas pracy zdalnej. Osoby pracujące zdalnie borykają się z izolacją, samotnością i – co istotne – trudnością w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Utrata regularnych zajęć (np. sportowych), ograniczenie kontaktów społecznych (np. spotkania integracyjne), dezorganizacja życia codziennego (np. konieczność godzenia obowiązków służbowych i rodzicielskich) sprawiają, że pracownicy mogą mieć kłopoty z koncentracją, motywacją i ogólnie rozumianą odpornością psychiczną. 

Właśnie dlatego pracownicy coraz częściej dostrzegają potrzebę skorzystania z benefitów związanych ze wsparciem psychologicznym. 

Dlaczego warto zadbać o zdrowie psychiczne?

Korzyści dla firmy:

 • zwiększenie motywacji, zaangażowania i efektywności,
 • poprawa koncentracji, organizacji pracy i wydajności,
 • zapobieganie kryzysom i sytuacją konfliktowym,
 • zmniejszenie absencji i problemów zdrowotnych pracowników,
 • poprawa atmosfery w pracy,
 • obniżenie kosztów związanych z ograniczeniem zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. 
Korzyści dla pracownika:
 • zmniejszenie poczucia lęku, 
 • większy poziom motywacji i energii,
 • więcej satysfakcji i radości w relacjach,
 • więcej poczucia kontroli nad swoim życiem.
 

Psycholog dla firmy - jak pomóc zadbać o dobrą kondycję psychiczną

Zadbam o to, by wyposażyć Twoich pracowników w techniki, które będą mogli wykorzystywać samodzielnie – dzięki temu szybko odczują poprawę.

Ofertę zajęć dopasowuję do potrzeb uczestników. Oto lista przykładowych szkoleń:

 • Trening uważności
 • Trening skutecznej komunikacji
 • Trening asertywności
 • Emocje – instrukcja obsługi
 • Uważna praca z ciałem 
 • Uważna joga

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą – napisz do mnie wiadomość pod adresem kontakt@poddaszemysli.pl