Oferta

Jest to okazja, żeby wzajemnie się poznać i porozmawiać o Twoich celach i oczekiwaniach co do efektów terapii. Będziemy mogli też wspólnie się zastanowić nad tym, która forma pomocy będzie najlepsza dla Ciebie.

Regularne spotkania terapeutyczne (psychoterapia) poprzedzone są konsultacjami psychologicznymi (zazwyczaj 1-3 spotkania) mającymi na celu określenie trudności, z którą się zmagasz oraz zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Podczas pierwszego spotkania porozmawiamy o Twoich celach i oczekiwaniach co do efektów terapii oraz omówimy trudności, z którymi się borykasz. 

Psychoterapia jest szeregiem oddziaływań w sferze psychologicznej, które mają na celu odnalezienie i zrozumienie przyczyn własnych problemów oraz wprowadzenie względnie trwałych  zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia.  Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez zrozumienie istoty problemu w oparciu o obszerną i fachową wiedzę psychoterapeuty oraz zastosowanie odpowiednich dla danej trudności technik terapeutycznych. Spotkania odbywają się raz na 1-3 tygodnie, zależnie od Twoich możliwości i potrzeb.

Utrata regularnych zajęć (np. sportowych), ograniczenie kontaktów społecznych (np. spotkania integracyjne), dezorganizacja życia codziennego (np. konieczność godzenia obowiązków służbowych i rodzicielskich) sprawiają, że pracownicy mogą mieć kłopoty z koncentracją, motywacją i ogólnie rozumianą odpornością psychiczną. Właśnie dlatego pracownicy coraz częściej dostrzegają potrzebę skorzystania z benefitów związanych ze wsparciem psychologicznym. Wiem, jak pomóc zadbać o dobrą kondycję psychiczną. Zadbam o to, by wyposażyć Twoich pracowników w techniki, które będą mogli wykorzystywać samodzielnie – dzięki temu szybko odczują poprawę.

pl_PL