Share this post on:

Grupowa terapia schematów (GST) została opracowana specjalnie dla osób, które mają długotrwałe trudności emocjonalne (m.in. nawracające zaburzenia lękowe i depresyjne) oraz problemy w bliskich związkach. Celem terapii jest zmiana podstawowych wzorców emocji i przekonań, które składają się na nasze „schematy”. Grupowa terapia schematów zapewnia uporządkowane ramy oraz bezpieczne warunki umożliwiające poznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących naszymi trudnościami. Terapia schematów  w formacie grupowym może pomóc Ci rozpoznać, jak twoje wcześniejsze życie i wczesnodziecięce doświadczenia wpłynęły na to, co myślisz o sobie, świecie i innych ludziach. Pomoże Ci także dostrzec w jaki sposób ślady tych przeszłych doświadczeń obecne są w Twoim obecnym życiu i relacjach.

Grupowa terapia schematów - główne założenia

W terapii schematów uważamy, że każdy z nas składa się z róznych „części” – „trybów schematu”. Terapia ma na celu poznanie tych części, rozpoznanie ich działania w relacjach z innymi (grupa jest w tym wypadku nieocenionym zasobem) oraz nauczenie Ciebie tak sobie z nimi radzić, aby było to pomocne i konstruktywne dla Ciebie i innych. Ostatecznym celem GST jest pomoc w rozwoju trybu „Zdrowego Dorosłego”, dzięki któremu rozpoznasz i zaspokoisz swoje podstawowe potrzeby emocjonalne oraz rozwiniesz zrównoważone relacje. 

 

Dla kogo grupowa terapia schematów?

Kto może odnieść korzyść z grupowej terapii schematów? Grupowa terapia schematów jest dedykowana osobom, które chcą pracować nad przyzwyciężeniem powtarzających się trudności związanych z takimi problemami jak: samokrytyka, niska samoocena, problemy w związkach, niestabilne emocje i problemy z tożsamością. Badania pokazują, że terapia schematów może być bardzo skuteczną metodą leczenia wielu długotrwałych problemów zdrowia psychicznego i umożliwiać powrót do zdrowia po nawracających stanach lękowych, depresji i zaburzeniach osobowości.

  • Szczególnie skorzystają z tego podejścia osoby, które: 
  • Chcą używać wyraźnego, ustrukturyzowanego modelu, aby zrozumieć siebie.
  • Są zainteresowani przyjrzeniem się, jak ich przeszłość ukształtowała ich teraźniejszość.
  • Poszukują terapii prowadzonej przez dyrektywnych i zaangażowanych terapeutów. 
  • Szukają zmian na głębokim poziomie emocjonalnym. 

Grupowa terapia schematów - przebieg

Grupowa terapia schematów składa się zazwyczaj z kilkunastu-kilkudziesięciu spotkań w formacie grupowym. Jednym z głównym zadań przyświecających tej formie terapii jest zadbanie o to, by każdy członek grupy mógł się czuć bezpiecznie. Grupa daje możliwość wspólnego poznania modelu i zastosowania go do siebie we wzajemnie wspierającym się środowisku. Grupa staje się więc wspierającą rodziną, gdzie terapeuci (jak rodzice) dbają o to, by każdy był widziany, ważny i miał stosowne granice. Dla wielu osób doświadczenie przynależności do zdrowej grupy “rodzinnej” jest nowe, aczkolwiek niezwykle ważne i uzdrawiające. 

Udział w grupie jest zazwyczaj 2-3 konsultacjami psychoterapeutycznymi, w trakcie których omawiane są trudności i cele do pracy oraz przedstawiane są zasady uczestniczenia w grupie.

Grupowa terapia schematów - moduły

Przebieg każdej terapii grupowej może być rózny – w zależności od założeń, celów i potrzeb grupy. Często jednak w ramach grupowej terapii schematów pojawiają się poniższe “klasyczne” moduły:

1. Psychoedukacja (na temat potrzeb, schematów i trybów)

2. Rozpoznawanie schematów i trybów

3. Radzenie sobie z róznymi trybami

Głównym celem jest pogłębienie zrozumienia swoich potrzeb emocjonalnych oraz nauka skutecznych i bezpiecznych sposobów zaspokajania ich w “tu i teraz”. 

A może lepiej indywidualna?

Jest szereg zalet przemawiających za grupową formą terapii schematów. Oto zaledwie kilka z nich.
Ekonomiczność: Zazwyczaj grupowa terapia jest tańsza niż indywidualna terapia.
Zwiększona motywacja: Przynależność do grupy może zwiększyć motywację do pracy nad sobą.
Praktyczne umiejętności: Możliwość ćwiczenia umiejętności społecznych w bezpiecznym środowisku.

Dodatkowo, doświadczenie bezpiecznej grupy jest naprawdę niezwykle uzdrawiającym i często niepowtarzalnym w jakchkolwiek innych warunkach doświadczeniem.

Brzmi ciekawie?

Jeśli zaciekawia Ciebie taka forma pracy – gorąco zachęcamy do udziału w prowadzonych przez nas grupach. Więcej informacji w linku poniżej.

Bibliografia

Avatar Yuliana Shevchuk

Author: Yuliana Shevchuk