Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

uważność

Uważność w psychoterapii – co, po co i jak?

uważność to świadomość. Teoria uważności wywiera coraz większy wpływ na psychoterapię (zwłaszcza na tzw.  „terapie trzeciej fali” – dowiedz się więcej tutaj). Choć pierwotnie uważność zrodziła się z duchowych praktyk buddyzmu i chrześcijaństwa, to w terapii obecnie jest stosowana w kontekście świeckim – jako niezwykłe użyteczne narzędzie do zmiany terapeutycznej. Dowiedz się więcej o „falach” …

Uważność w psychoterapii – co, po co i jak? Read More »

act, dbt, terapia schematów

ACT, DBT, terapia schematów – terapie „trzeciej fali”

Czytając biogramy terapeutów łatwo jest się pogubić, współczesna psychoterapia obfituje bowiem w różnorodne nurty, modele i podejścia. Każdy z nich – choć opiera się na założeniach charakterystycznych dla terapii poznawczo-behawioralnej – ma swoje specyficzne cechy. Chcesz się dowiedzieć, co znaczą tajemnicze skróty CBT, ACT, DBT? Co się kryje za pojęciem Terapia Schematu? Zapraszam do lektury!  …

ACT, DBT, terapia schematów – terapie „trzeciej fali” Read More »

zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze

Poniżej znajdziesz listę najpowszechniejszych zniekształceń poznawczych. Choć nie tworzą kategorii rozłącznych – jedna myśl czy wypowiedź może zawierać kilka z nich – to ogólny podział na poszczególne kategorie bywa bardzo użyteczny.  Dowiedz się o podstawowych założeniach terapii poznawczo-behawioralnej Uogólnianie To zniekształcenie poznawcze charakteryzuje się nadużywaniem kwantyfikatorów w postaci słów „zawsze”, „nigdy”, „wszystko”: „Nigdy nic mi …

Zniekształcenia poznawcze Read More »

psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest swoistym workiem teoretycznym obejmującym wiele form terapii, których podstawę teoretyczną stanowią psychologia poznawcza i teorie uczenia się, a ważnym celem jest weryfikacja empiryczna hipotez i skuteczność. Do nurtu tego zalicza się zarówno metody oddziaływania zaczerpnięte z terapii poznawczej (np. „klasyczna” terapia poznawcza Aarona Becka), behawioralnej (np. leczenie fobii prostych metodą jednej sesji) …

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Read More »